Eğitim-Sen’den Performans Uygulamasına Tepki

Eğitim-Sen Kilis Temsilcisi Özgür Çakmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirmek istediği performans değerlendirme sistemi ile öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri arasında somut bir ilişki veya bağ kurmanın mümkün dolmadığını söyledi.

Çakmak, öğretmenlerin yalnızca eğitim ve öğretim işini gerçekleştiren teknik elemanlar’ değil aynı zamanda öğrencilere ve topluma rol model olacak insanlar olarak görülmesi gerektiğini belirterek, ‘Bakanlığın öğretmen yeterliliklerini belirlerken tıpkı bir ‘şirket yönetimi’ gibi davrandığı, öğretmenlik mesleğinin tamamen piyasacı ve rekabetçi bir mantıkla ele aldığı görülebilir. Bu nedenle, MEB’in hayata geçirmek istediği performans değerlendirme sistemi ile öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri arasında somut bir ilişki veya bağ kurmak mümkün değildir. Öğretmenlerin gelişimi ve mesleki yeterliliklerinin sağlanmasının temel koşulu, onların yaptıkları işi anlamlı bulmalarına; mesleki özerkliğe sahip olmalarına, okul ikliminin sağlıklı, özgür ve demokratik olmasına bağlıdır. Bu temel özelliklerin olmadığı bir ortamda, eğitime ilişkin her soruna eğitim biliminin değil, iktidarın siyasal ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşan bir anlayışla, öğretmenlerin ve eğitimin niteliğinin artmasını beklemek mümkün değildir’ dedi. – KİLİS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.