Üniversitede “Felsefenin Kökenine Dair Spekülasyonlar” söyleşisi

Üniversitede “Felsefenin Kökenine Dair Spekülasyonlar" söyleşisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Felsefenin Kökenine Dair Spekülasyonlar” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2021-2022 güz yarıyılı felsefe etkinliklerinin üçüncüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Demir tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, “Felsefenin Kökenine Dair Spekülasyonlar” başlıklı söyleşi ile gerçekleştirildi. Demir söyleşiyi, “Yunan felsefesi için, ister övgünün övgüsü misali, “Yunan safsatası” nitelemeleri her türlü ölçülülükten uzak, yanlı, öznel ve gayrı ciddi olduğunu ifade ederek, ” Grek kültürü, bilimde, Mısır ve Mezopotamya, dinde; Anadolu kültleri, Felsefede de Hint düşüncesinden etkilenmiştir. Ama bunları malzeme olarak kullanıp çimentosunu kendi katarak, Yunan uygarlığının kuruluşunda yararlanabilme becerisi Yunanlılara ait bir onurdur. Batı uygarlığı Yunan düşüncesinin merkezinde şekillenmiştir, Hint düşünce çerçevesinde değil. Ancak batılı sosyal kuramcıların ilmi namuskarlığa riayet edemeyişleri, sorunun üzücü yanını teşkil ediyor. Yoksa, ilim; kendisini talep eden her kesimin malıdır. İlmi çalışmalara ve uygarlığa yapılan katkılar ne ölçüde onurlu bir şeyse, onu kendimizden başkasına layık görmemek ya da hakikati saklamaya ve gizlemeye çalışmak da aksine o denli itici bir tavırdır.” sözleri ile tamamladı.

Söyleşi soru-cevap bölümünün ardından sonlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.