Bu Baskınlarında Suların Tahliyesi İçin Ücret Alınmıyor

Kilis Belediyesi doğal afetler sonucu ev ile iş yerlerini su basması halinde suyun tahliyesi için ücret alınmadığı, sel baskını dışında su tahliyesi için su abonesi olmayanlardan 100 TL alındığı açıklandı.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, su baskınlarıyla mücadele ve vidanjörle atık su çekimi hizmetlerine ilişkin sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği yaratma amacı taşıyan maksatlı paylaşımlara cevap verilmesi ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Belediyeden yapılan açıklama şöyle sürdü:

‘Belediyemiz tarafından yürütülen tüm hizmetlerde olduğu gibi su baskınlarıyla mücadele ve vidanjörle atık su çekimi hizmetleri de çağdaş belediyecilik anlayışı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. Doğal afet kaynaklı su baskınlarına müdahale, Belediyemiz Su İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 saat esasına dayanan bir anlayışla yapılmaktadır. Yoğun yağış kaynaklı baskınlara yapılan müdahalelerden herhangi bir ad altında ücret talep edilmemektedir.Vidanjörle yapılan atık su çekimleri ise, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11’inci maddesi uyarınca çıkarılan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre tam maliyet esası baz alınarak hesaplanan ve aynı yönetmeliğe göre alınması zorunlu olan hizmet karşılığı bedel karşılığında yapılmaktadır. Ayrıca bu ücret sosyal medyada dile getirildiği gibi 150 TL değil, 100 TL’dir ve yalnızca su abonesi olmayan vatandaşlarımızdan tahsil edilmektedir. Sürdürülebilir atık su hizmetinin yönetilmesi amacıyla tarifelerin belirlenmesinde; toplam sistem maliyetlerinin tarifelere yansıtılması, tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi kanuni bir zorunluluktur.Tamamen ücretsiz olarak yürütülen su baskınlarıyla mücadele hizmetinden bedel alınıyormuş gibi bir algı yaratılması, yürütülen diğer hizmetlerde ise tamamen hukuk devletinin gereklerine uygun bir şekilde kanunlara uyulmasını bir suçmuş gibi yansıtan bu maksatlı paylaşımlara halkımızın itibar etmemesini rica eder ve bu konuda Belediyemiz yetkililerinden her türlü bilginin alınabileceğini bildiririz’ ifadesini kullanıldı. – KİLİS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.