İklim değişikliğine uyum için çalıştay

İklim değişikliğine uyum için çalıştay

Bursa iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi çalıştayı” gerçekleştirildi.

İklim değişikliği, küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından birisi olarak kabul edilmekte olup tarım ve gıda, temiz su ve sağlık başta olmak üzere hayatımızın her safhasını etkilemekte, ülkelerin ve kentlerin bu konularda çözüm çabalarını arttırmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda kentlerde belediyeler iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda etkin rol almak almaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı küresel ölçekte yürütülen iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına 2014 yılında kentteki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması amacıyla “Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı”nı hazırlayarak başlamış olup, iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirmesi ile devam ediyor.

Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine de katılım sağlayan Bursa, yerel İklim değişikliği uyum stratejilerinin geliştirilmesi konusunda çalışan ilk kent olarak çalışmalarını katılımcı bir anlayış ile yürütüyor. Bu kapsamda Bursa’nın iklim değişikliğine bağlı oluşan kuraklık, sel, heyelan gibi doğal afetler konusunda direncini arttırmaya yönelik İklim Uyum Stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla büyükşehir ve ilçe belediyelerin, kamu kurumlarının, özel sektörün temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Kongre Kültür merkezi Seminer 2 Salonunda “Bursa İklim Değişikliğine Uyum Stratejilerinin Geliştirilmesi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Nalan Fidan, kent ölçeğinde yürütülen iklim değişikliği çalışmalarında öncü olduklarını vurgulayarak, son yıllarda yaşanan aşırı hava olayları nedeniyle can ve mal kayıpları yaşandığını, ürün rekoltelerinin düştüğünü, biyolojik çeşitliliğin bozulduğunu, gıda yetersizliği ve kitlesel göçlerin meydana geldiğini belirtti. Fidan, bu etkilere karşı kentleri dirençli hale getirmek için Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejilerinin geliştirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim Üyesi Doç.Dr. Koray Velibeyoğlu ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Görer Tamer ise iklim değişikliğinin etkileri, yerel iklim uyum stratejilerinin önemi ve uluslararası uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi.

Yüklenici firma uzmanlarından Baha Kuban tarafından çalıştay yöntemine yönelik aktarılan bilgilerin ardından grup çalışmalarına geçildi. Kentsel ısı adası olgusunun olumsuz sonuçları ve çözümler, kent içi dere ve suların ıslahında doğa esaslı iklim uyum çözümleri, Yeşil alanlar, yeşil koridorlar ve biyoçeşitlilik, İklim değişikliği ve halk sağlığı, İklim değişikliğine uyumda yerel yönetimlerin idari örgütlenmesi ve planlama olmak üzere 5 ayrı tematik alanda grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.